Centra magazynowe – przyszłość magazynowania i logistyki

0
31

Wyprodukowanie towaru to dopiero początek drogi, która prowadzi od producenta do konsumenta. Najistotniejszym elementem łańcucha działań, prowadzących od procesu produkcji do zakupu danego produktu przez konsumenta, jest dostarczenie konkretnego towaru, w określonym czasie do miejsca przeznaczenia. Centra magazynowe są doskonałym narzędziem ułatwiającym przedsiębiorcom skuteczne magazynowanie i dystrybucję towaru. Dobrze zorganizowane centrum magazynowe zadba o organizację procesów logistycznych związanych z magazynowaniem oraz przygotowaniem i dystrybucją towarów do odbiorców.

Czym jest i jak działa centrum magazynowe?

Przodkiem centrów magazynowych jak wskazuje nazwa były klasyczne, znane wszystkim magazyny, które służyły do przechowywania wyprodukowanych towarów. Wraz z rozwojem gospodarczym i rozwinięciem transportu oraz większego zapotrzebowania na towary, samo magazynowanie przestało być wystarczające. Coraz częściej oprócz samego składowania producenci potrzebowali miejsca gdzie będzie można dokonać przeładunku i rozdysponowania konkretnych ilości produktu dla konkretnych odbiorców równocześnie kontrolując ilości i zapotrzebowanie.

Zmiana dotychczasowego spojrzenia na transport towarów i związane z nim działania spowodowała reorganizację przestrzeni magazynowych i stworzenie dużych magazynów pozwalających wielu przedsiębiorcom na skumulowanie działalności związanej z logistyką, magazynowaniem i nadzorowaniem wysyłki. Dzięki czemu oszczędzają czas i środki przeznaczone na dystrybucję swoich produktów.

Do głównych zadań centrum magazynowego należą:

  • przyjęcie towaru od producenta
  • składowanie
  • segregowanie
  • przygotowanie towaru do wysyłki,
  • pakowanie
  • wysyłkę towarów.

Odpowiednie zaplanowanie i optymalizacja procesów logistycznych w centrach magazynowych pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i infrastruktury w celu obniżenia kosztów transportu i magazynowania.

Rodzaje centrów magazynowych.

Ze względu na specyfikę organizacyjną centra magazynowe można podzielić na kilka rodzajów.

Magazyny centralne:

Magazyn centralny to w dużej mierze powierzchnie magazynowe należące do jednego przedsiębiorstwa. Składuje się tam całość produkcji posegregowaną w zależności od daty wyprodukowania. Zasoby własne producenta podlegają planowaniu umożliwiającemu sprawne realizowanie bieżących zamówień, co wpływa na koszty i tempo pracy. Brak konieczności oczekiwania na dostawę sprawia że, zamówienia są realizowane na bieżąco i wydawane z magazynu na zasadzie FIFO (pierwszy wszedł, pierwszy opuszcza magazyn)

Magazyny przeładunkowe:

Znane pod nazwą cross-docking, to system logistyczny który ma coraz więcej zwolenników. Centrum magazynowe w tej postaci pośredniczy między sprzedawcą a producentem. Magazyn nie gromadzi zapasów produkcyjnych przez co terminowość dostaw do kolejnego ogniwa łańcucha logistycznego zależy od czasu dotarcia towaru do centrum magazynowego. Towary dostarczane przez producenta najczęściej są już spakowane i gotowe do przeładunku. W centrum magazynowym następuje tylko przeładunek na inne środki transportu w celu wysyłki towaru do mniejszych odbiorców. W magazynach przeładunkowych nie prowadzi się najczęściej bardziej skomplikowanych usług logistycznych związanych z kompletowaniem i przepakowywaniem towarów.

Magazyny pick-by-line:

Oferują usługę polegającą na zebraniu i połączeniu towarów znajdujących się w różnych dostawach, w celu zrealizowania zamówienia konkretnego klienta. Kompletacja zamówienia wymaga przeładunku towarów jednostkowych i rozbudowanego cyklu uzupełniania stanów magazynowych oraz prowadzenia szczegółowej dokumentacji relokacji towarów wewnątrz systemu centrum magazynowego. Tradycyjna metoda polegająca na przemieszczaniu się operatora po obiekcie i kompletowaniu części zamówienia, jest coraz częściej zastępowana przez elektroniczne systemy dostarczania towaru i kompletacji zamówień.

Centra magazynowe profesjonalnie nadzorują działanie wszystkich ogniw łańcucha dostaw, żeby towary płynniej trafiały od producenta do odbiorcy, z korzyścią dla wszystkich uczestników tego procesu.