Różnice pomiędzy mentoringiem a coachingiem.

0
638

Jaka jest różnica pomiędzy coachingiem a monitoringiem? Obie metody wspomagają rozwój osobisty, są oparte na szczerej relacji i zaufaniu do drugiej osoby. W tym artykule dowiecie się, czym są obie dziedziny i jakie są różnice pomiędzy nimi.

Mentoring

Mentoring to przede wszystkim budowanie relacji między mistrzem a uczniem. Mentor opiekuje się osobą, która posiada mniejsze doświadczenie, udziela pomocnych rad, dzieląc się swoimi mądrościami. Przekazuje on swoją wiedzę na poziomie zawodowym. Nie podaje uczniowi wszystkiego na tacy, a jedynie podsuwa wskazówki, by ten sam mógł dojść do pewnych wniosków. Mentorem może być tu każdy, specjalista, którego specjalnie wynajęto czy też starszy znajomy, przyjaciel. Relacje pomiędzy uczniem a mistrzem często wychodzą poza ramy zawodowe.

Coaching

Celem coachingu jest rozwój osobisty, polegający na motywowaniu do osiągnięcia wyznaczonych przez nas celów. Coach nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, gdyż jego rolą nie jest przekazywanie swoich doświadczeń, czy też dawanie porad. Ma on nas motywować do działań i wspierać w ich realizacji. Swoimi pytaniami ma nas nakierować tak, abyśmy sami znaleźli rozwiązanie. Do tego zadania wystarczy mu posiadana wiedza na temat ludzkiej psychiki oraz metody dotyczące motywowania drugiego człowieka.

Główne różnice pomiędzy mentoringiem a coachingiem.

  • Coach ma jedynie wspierać rozwój osobisty i zawodowy klienta, a mentor ma pomóc mu, udzielając rad i dzieląc się swoją wiedzą.
  • Mentor jest zazwyczaj mistrzem w swojej dziedzinie, dzięki czemu jego rady stanowią podparcie dla ucznia.
  • Mentoring zazwyczaj jest dłuższym procesem, gdyż coaching ma na celu szybko nas zmotywować do działania.
  • Mentor pomaga nam z problemami w danej dziedzinie, a coach stawia na możliwości działania i osiągania szybszych wyników
  • Mentoring ma na celu rozwijanie umiejętności ucznia, a w coachingu wykorzystujemy posiadaną już wiedzę klienta.

Obydwie metody służą różnym celom, jednak są równie przydatne. Mogą dużo wnieść do rozwoju pracownika, jego zaangażowania i wzmocnienia motywacji do osiągania postawionych mu celów. Trzeba również zauważyć, że nie każdy ekspert w swojej dziedzinie może być mentorem czy też coachem.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.